Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành

Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành

Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên
Dịch giả:
langngam
langngam
Lượt xem 44,575

Ngủ một giấc, tỉnh lại bỗng trở thành Tộc trưởng một tộc.

Cổ Trần lại phát hiện, Tế Thần mà bộ lạc vậy mà đòi ăn thịt bọn hắn.

Bên ngoài lại còn Hung thú, Bách tộc đè đánh...

Đùa sao, đường đường là Nhân tộc, vậy mà lại lưu lạc tới mức trở thành nô lệ, thành lương thực cho đám súc sinh???

Cổ Trần huy kiếm chỉ mặt chư tộc: Nhân tộc ta vĩnh không khuất phục, giết một người tộc ta, ta diệt cả tộc nhà ngươi!

Lấy Bách tộc chi huyết, đúc Nhân tộc anh linh bất hủ!!!

Mua từ 200c giảm 10%, từ 1000c giảm 20%, từ 2000c giảm 30%

Xem thêm
Đọc từ đầu