Từ NPC Sơn Trại Đến Đại BOSS

Từ NPC Sơn Trại Đến Đại BOSS

Tác giả: Bạch Câu Dịch Thệ
Dịch giả:
rachelna
rachelna
Lượt xem 23,255

"Cho dù phải làm NPC, ta cũng tuyệt đối không làm NPC pháo hôi!"

Trong Lương Sơn Trại, có "người" lặng lẽ đặt một mục tiêu!

...

Ta tên là Tần Thư Kiếm.

Sống hoang mang ba mươi năm, văn võ đều không thành tựu.

Đây là một NPC trong game, một câu chuyện từng bước trở thành đại BOSS.

Xem thêm
Đọc từ đầu