Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch giả:
mocmeo
mocmeo
Lượt xem 91,340

Giảm 10% khi mua tối thiểu 100c

Giảm 20% khi mua tối thiểu 500c

Giảm 30% khi mua tối thiểu 1000c

Thiên địa là nơi nghỉ chân của chúng sinh, thời gian từ xưa đến nay đều là khách qua đường, sinh tử khác biệt, cũng giống như khác biệt giữa lúc tỉnh vào lúc mơ, thay đổi rối ren, không thể truy vấn.

Vậy thì khi vượt qua sinh tử, vượt qua thiên địa, vượt qua năm tháng, thứ chờ đợi chúng ta sẽ là gì?

Bộ tiểu thuyết thứ sáu của Nhĩ Căn.

Xem thêm
Đọc từ đầu