Hành Trình Kỵ Sĩ (bản dịch)

Hành Trình Kỵ Sĩ (bản dịch)

Tác giả: Ngã ái tiểu đậu
Dịch giả:
khangaka
khangaka
Lượt xem 2,351

Đây là Vu Sư giới với chức nghiệp cổ xưa là Vu Sư, tuy nhiên sau thời gian phát triển đã xuất hiện thêm nhiều chức nghiệp, có thể nói gọn là kẻ thi pháp và kỵ sĩ.

Sức mạnh của kẻ thi pháp là ma pháp và tinh thần lực kết hợp với tri thức, họ theo đuổi chính là tri thức, những thứ khác được xem là bổ trợ trên con đường tìm kiếm chân lý của họ.

Sức mạnh của kỵ sĩ là đấu khí và thể chất, họ là tấm khiên cho kẻ thi pháp và được phát triển bởi các kẻ thi pháp trong quá trình chiến tranh với các vị diện khác, đây là chức nghiệp sinh sau đẻ muộn với vai trò hỗ trợ cho kẻ thi pháp, tuy nhiên quá trình phát triển của nhân vật chính đã thay đổi điều đó.

Truyện có motip khác biệt bởi thay vì chỉ xoay quanh việc tăng sức mạnh cho một mình nvc thì ở đây như mượn câu chuyện của nvc để kể câu chuyện quật khởi của thế giới, đặc biệt các truyện khác thì thường đặt thế giới của nvc là kẻ bị hại, luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm thì thế giới của nhân vật chính lại là vực ngoại thiên ma của các thế giới khác.

Phương thức tác chiến của Vu Sư giới chính là chinh phục một thế giới rồi bắt các sinh vật ở đó làm nô lệ để tiến đánh các thế giới khác.

PS: Truyện có tiết tấu không quá nhanh, nhân vật chính không được buff quá mức mà trưởng thành từ từ, nội dung mới lạ, đọc lai rai sẽ thấy sự cuốn của nó.

Xem thêm
Đọc từ đầu