Cẩu Đạo: Lập Gia Tộc Ở Yêu Ma Giới (Dịch - Full)

Cẩu Đạo: Lập Gia Tộc Ở Yêu Ma Giới (Dịch - Full)

Tác giả: Vu Tam Bất Thị 3
Dịch giả:
nguyensepi
nguyensepi
Lượt xem 7,453

Chương trình giảm giá đặc biệt tháng 6 này!
Mua từ 100 chương giảm 5%
Mua từ 200 chương giảm 10%
Mua từ 300 chương giảm 15%

Tổ huấn Nam gia:

- Máu không khô cạn, tử chiến không ngừng!

Nam Bất Hưu:

- Thật xin lỗi lão tổ tông. Nam gia chỉ còn lại mình ta, ta tính toán từ từ sống tiếp rồi xây dựng nên một Nam gia to lớn. Chờ Nam gia chúng ta nhiều người, khôi phục lại tổ huấn.

Nam Bất Hưu học luyện khí, trận pháp, phù triện, trở thành khôi lỗi sư cơ giáp mới xuống núi.

Lập gia tộc, đặt mua gia sản, cưới vợ, sinh hài tử, dạy đồ đệ, mở thương lộ...

Đây là cuộc sống bình thường của Nam Bất Hưu đấy.

Cái gì?

Con của ta là Tiên Đế!

Đây chỉ là trường hợp nhỏ, đừng hoảng...

Mong các đạo hữu ủng hộ cho NHÓM DỊCH VN98 chúng mình nha!

Các truyện khác của nhóm:

- Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch).

- Khi Bác Sĩ Mở Hack (Dịch).

- Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị (Dịch).

- Treo Máy Ngàn Tỷ Năm, Ta Còn Có Tiền Hơn Thiên Đạo (Dịch).

- Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch).

- Cẩu Đạo: Lập Gia Tộc Ở Yêu Ma Giới (Dịch).

- Lãnh Chúa Toàn Dân: Điểm Danh Nhận Giảm Giá Thần Khí (Dịch).

- Lãnh Chúa Toàn Dân: Điểm Danh Nhận Giảm Giá Thần Khí (Dịch)

Xem thêm
Đọc từ đầu