Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang (Dịch)

Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang (Dịch)

Tác giả: Tấn Thiết
Dịch giả:
nganlanxinloiem
nganlanxinloiem
Lượt xem 11,808

Thạch Chí Kiên trọng sinh trở lại Hồng Kông năm 1967, trong thân phận người nằm ở dưới tận đáy xã hội , hắn làm thế nào có thể lợi dụng trí nhớ và lịch sử để quật khởi ở mảnh đất Hương Giang đầy dãy thị phi và truyền kỳ này.

Truyện làm chúng ta hoài niệm về Hồng Kông những thập niên trước, thời kỳ mà điện ảnh xứ cảng thơm lên ngôi, chúng ta sẽ gặp lại rất nhiều truyền kỳ trong truyện này!

Xem thêm
Đọc từ đầu