Nữ Đế: Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế (Dịch)

Nữ Đế: Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế (Dịch)

Tác giả: Nhất Quyền Manh Vương
Dịch giả:
mocmeo
mocmeo
Lượt xem 46,203

Giảm 15% khi mua tối thiểu 500c

Lý Hiên xuyên qua Tu Tiên giới, mở khoá hệ thống thu đồ đệ, thu đồ đệ cùng đồ đệ thăng cấp đều có thể thu được khen thưởng.

[ Ting! Thu đồ đệ Tần Nguyệt, khen thưởng ngài: Trời sinh thần lực ]

[ Ting! Thu đồ đệ Triệu Thiên, khen thưởng ngài: Hô phong hoán vũ ]

[ Ting! Đồ đệ thăng cấp, khen thưởng ngài: Xuyên qua không gian ]

. . . .

Lý Hiên thu một nhóm đồ đệ, đang tiến hóa vô hạn trong lúc ẩn cư.

Mười năm sau, Ma Đế xâm phạm, muốn hiến tế cả thế giới, tất cả mọi người đều không ngăn được, các đệ tử thống khổ nhìn thế giới lâm vào tuyệt vọng.

Lúc này Lý Hiên xuất hiện, ở dưới con mắt mọi người hướng về phía Ma Đế chém ra một kiếm.

Ầm!

Trời long đất lỡ, Ma Đế nhìn như vô địch ngã xuống ngay tại chỗ, toàn bộ thế giới hắc ám bị một kiếm san bằng.

Các đệ tử kinh hãi, thì ra người mạnh nhất trên thế gian,  lại là sư tôn đã ẩn cư mười năm.


Xem thêm
Đọc từ đầu