Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Tác giả: Tả Đoạn Thủ
Dịch giả:
aqua01
aqua01
Lượt xem 17,766
  • Giảm giá 10% khi mua tối thiểu 200 chương

  • Giảm giá 20% khi mua tối thiểu 500 chương

Cứu người bị lừa bịp, Trần Hạo ngửa mặt lên trời gào thét: Lão tử nếu là lại giúp người làm niềm vui, liền để sét đánh chết.

Leng keng: Trợ quỷ làm vui hệ thống khởi động.

...

Người có phiền não, quỷ có chấp niệm, phiền não có thể giải, chấp niệm khó tiêu.

Hành tẩu thế gian, cân bằng âm dương, chuyển vần, báo ứng xác đáng.


Xem thêm
Đọc từ đầu