Vạn Cổ Đệ Nhất Tông (Bản Dịch-Full)

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông (Bản Dịch-Full)

Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến
Dịch giả:
mocmeo
mocmeo
Lượt xem 1,087,447

Giảm 10% khi mua từ 100c

Giảm 25% khi mua từ 500c

Giảm 40% khi mua từ 1000c

Giảm 50% khi mua từ 1700c

Người nào bị cho là phế vật? Ai là rác rưởi? Muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ cần đi theo bản tọa sẽ có mọi thứ.

Thánh tôn? Hoàng đế? Bản tọa thấy chúng tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên thu nhận làm đệ tử gác cổng.

Thần khí? Pháp bảo? Đệ tử bản tọa mỗi người vài món.

Lạnh lùng khó tính? Thân thiện dễ gần?

Xem thêm
Đọc từ đầu