Thiên Cơ Điện (ĐÃ DỊCH FULL)

Thiên Cơ Điện (ĐÃ DỊCH FULL)

Tác giả: Duyên Phận 0
Dịch giả:
athox
athox
Lượt xem 87,743

Thiên Cơ môn từng là môn phái đứng đầu Trường Thanh giới, cho tới ngày cả môn phái dồn công sức xây dựng Thiên Cơ điện.

Điện này xảo đoạt thiên công, khi hoàn thành thì sánh ngang Thiên Đạo.

Chính vì vậy, nó không thể hoàn thành.

Thiên Cơ điện bị cả Trường Thanh giới hợp lực hủy diệt, phân cắt. Thiên Cơ môn cũng từ môn phái đỉnh phong của Trường Thanh giới rớt xuống hạng tam giáo cửu lưu chuyên coi bói cho người khác.

Cho tới khi Ninh Dạ được Côn Luân kính - một bảo vật trong Thiên Cơ điện - đưa tới Trường Thanh giới, rồi duyên phận dắt lối gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành truyền nhân trực tiếp của Thiên Cơ điện bị tàn phá.

Đó cũng là ngày bắt đầu đếm ngược cho tới lúc... Thiên Cơ môn diệt môn.

Một nhân viên tình báo chuyên nghiệp tại thế giới trước phải làm sao để báo thù những môn phái bá chủ cả một thế giới và gây dựng lại môn phái cũ từ con số không?

Update giảm giá:
50 chương 10%

100 chương 15%

200 chương 20%

400 chương 25%

800 chương 30%

1400 chương 35%

Xem thêm
Đọc từ đầu