Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Võ Hiệp

Tác giả: Đinh Đinh Tiểu Thạch Đầu
Dịch giả:
langngam
langngam
Lượt xem 19,167

Có người chưởng ra Thanh Long, uy chấn thiên hạ!

Có người quyền toái núi xanh, vạn người kính ngưỡng!

Có người ngàn năm bất tử, tựa như tiên thần!

Có người trách trời thương dân, từ bi độ thế!

Dưới đại thế thiên hạ phân tranh, há lại không có một chỗ cho ta?

Cảnh giới: Tam lưu, Tiên thiên, Kết đan, Nguyên thần...

(Main sát phạt quả đoán, không Thánh mẫu, có thù diệt tộc, không thù chém cả nhà, vĩnh tuyệt hậu hoạn!!!)

Mua từ 200c giảm 10%

Từ 500c giảm 20%

1000c giảm 30%

Xem thêm
Đọc từ đầu