Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo

Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo

Tác giả: Cổ Hi
Dịch giả:
luizy97
luizy97
Lượt xem 13,860

Giới thiệu:

Loạn thế cầu sinh, thịnh thế cầu danh.

Sau những năm tháng dày dạn phong sương, Đại Vũ triều đã bước vào thời kỳ thịnh thế.

Ở Tây Bắc, có một thiếu niên đã đi bộ chín ngàn dặm, một mình chém đại yêu, tranh giành công danh cả đời.

Tại Long Hồ, có một tông sư lánh đời nhiều năm đã đến nhân gian, lập tông lập phái, lưu danh trăm đời.

Ở đế đô, có một thánh nhân truyền đạo muôn nơi, đồ đệ trải khắp các châu, lưu danh thiên cổ.

Còn ở trong thành Thanh Châu, trong sân nhà của một tòa tướng môn thế gia, có một đứa trẻ cả ngày không học hành, chỉ biết chơi cờ vẽ tranh, câu cá gảy đàn.

Nhiều năm sau, kiếm khởi Long Yên ba ngàn dặm, một kiếm chém hết thành Cửu Châu! Thế gian vạn pháp, chỉ có ta, nhập đạo.

【 hài hước 】【 võ đạo giao diện 】【 nghệ thuật đại sư 】【 phúc hắc 】【 tác đại thần 】

Xem thêm
Đọc từ đầu