Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Dịch - Full)

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Dịch - Full)

Tác giả: Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành
Dịch giả:
nvm1997
nvm1997
Lượt xem 136,378

Game Online Lượng Tử Chuyển Di < Cửu Trọng Thiên Vực > mở ra Thiên Vực đệ nhất trọng đầy rung động, vừa login một ngày đã nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu.

Lục Thần ngoài ý muốn mà mất đi nhân vật nhân loại, bắt đầu tiến hóa thăng cấp từ nhất cấp Sài Lang Nhân? Đánh chết càng nhiều loài vật, thu được thiên phú mới!

Thu được mảnh vỡ thiên phú, đề thăng đẳng cấp thiên phú! Đề thăng tiền tố phẩm chất, thông thường, cường tráng, đặc biệt cường tráng... Thuộc tính cơ sở một đường cuồng phong!

Người chơi A: Dã quái kia có tiền tố dài hơn 200m như vậy?!

Người chơi B: Dã quái kia đã diệt mất tám công hội của chúng ta! Quả thực không phải người?!

Người chơi C: Cmn, tên kia lại tới đồ thành, còn cho người ta sống không?!

Lục Thần: Các tiểu bằng hữu toàn cầu, có phải các người có rất nhiều dấu chấm hỏi không?

CHÚ THÍCH CỦA CONVERTER:

Có 9 Thiên Vực, ban đầu là Thế Gian thiên vực. Mỗi tinh cầu là một sever, mỗi khi mở một thiên vực sẽ sáp nhập tất cả tinh cầu sever của một tinh hà lại, rồi đến tinh hệ... vũ trụ lại.

Sài Lang Nhân: Tìm trên gg Gnolls, sau main có tiến hóa hình dạng khác.

Tiền tố: Ví dụ có hai thanh tuyệt thế hảo kiếm, một thanh có tiền tố tàn bạo, thì thanh này + thêm 10% bạo kích. Tiền tố là hủy diệt thì tăng 10% st bạo kích so với thanh không có tiền tố. Quái vật có tiền tố mau lẹ thì tốc độ cao hơn đồng bạn không tiền tố...

Xem thêm
Đọc từ đầu