Trường Sinh Bất Tử Từ Trảm Yêu Trừ Ma (bản dịch)

Trường Sinh Bất Tử Từ Trảm Yêu Trừ Ma (bản dịch)

Tác giả: Lục Nguyệt Thập Cửu
Dịch giả:
candlecandy
candlecandy
Lượt xem 3,020

Tiêu hao thọ nguyên rót vào võ học, có thể tiến hành thôi diễn vô hạn.

Trầm Nghi vốn có thân thể phàm nhân, chỉ thọ chừng trăm năm, cũng may hắn có thể thông qua chém giết yêu ma mà thu được thọ nguyên còn thừa của đối phương.

Trường đao sáng lên giữa thời loạn thế ngập tràn tà ác, khiến cho đám sinh linh sống cả trăm ngàn năm phải sợ đến nứt gan vỡ mật!

Từ 【 Ưng Trảo Công 】 đến 【 Bát Hoang Liệt Thiên Thủ 】, từ 【 Phục Ma Quyền 】 đến 【 Kim Thân Trấn Ngục Pháp Tướng 】!

Thi thoảng Trầm Nghi cũng sẽ trầm tư, không biết vì sao tuổi thọ của hắn càng dùng lại càng nhiều?

Hắn thu đao vào vỏ, ngước mắt nhìn lên trời, nghe nói phía trên đám mây kia có Thiên Khung Ngọc Phủ với ngàn Chân vạn Thánh ngồi đầy bên trong, và bất cứ một vị nào cũng từng trải qua tháng năm vô tận.

Lần này đạp thiên mà đến, chỉ muốn mượn chư tiên trăm vạn năm, lấy đó để chứng đại đạo trường sinh bất tử của ta thôi.

...

Cuốn sách này còn có tên là《 cho ngươi khắc mệnh luyện võ, ngươi lại khắc người khác? 》, 《 đạo hữu xin dừng bước, thọ nguyên của ngươi có duyên với tại hạ 》.

Xem thêm
Đọc từ đầu