Trạch Nhật Phi Thăng (FULL)

Trạch Nhật Phi Thăng (FULL)

Tác giả: Trạch Trư
Dịch giả:
athox
athox
Lượt xem 13,463

Thân là người bắt rắn, Hứa Ứng luôn thành thật cần cù chăm chỉ với bổn phận, cho tới một hôm, hắn bắt được một con rắn không bình thường...

Mùng một tháng ba, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương khói mông lung, tượng thần bảo vệ từng thôn xóm, hương trấn, thành thị, châu quận lao nhao thức tỉnh, hưởng thụ lê dân bách tính tế lễ.

Nhưng từ ngày đó trở đi, thiên hạ đã loạn.

๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑

Thông tin giảm giá:

Mua combo nhiều chương giảm giá tương ứng:

100 chương giảm 10%

200 chương giảm 15%

400 chương giảm 20%

800 chương giảm 25%

1600 chương giảm 30%

2400 chương giảm 35%

Xem thêm
Đọc từ đầu