Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch ngang tác)

Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch ngang tác)

Tác giả: Trạch Trư
Dịch giả:
athox
athox
Lượt xem 9,858

Thân là người bắt rắn, Hứa Ứng luôn thành thật cần cù chăm chỉ với bổn phận, cho tới một hôm, hắn bắt được một con rắn không bình thường...

Mùng một tháng ba, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương khói mông lung, tượng thần bảo vệ từng thôn xóm, hương trấn, thành thị, châu quận lao nhao thức tỉnh, hưởng thụ lê dân bách tính tế lễ.

Nhưng từ ngày đó trở đi, thiên hạ đã loạn.

Xem thêm
Đọc từ đầu