Thỉnh công tử trảm yêu(Dịch)

Thỉnh công tử trảm yêu(Dịch)

Tác giả: Bùi Bất Liễu
Dịch giả:
meo27
meo27
Lượt xem 8,202

Nhân gian lồng lộng, cửu thiên thập địa.

Thế gian phồn hoa, vui sướng Tu Tiên.

Khi Sở Lương mở mắt ra đã phát hiện mình trở thành một tên đệ tử của phái Thục Sơn, người cũng mang một toà bảo tháp kỳ dị ... Từ đó bèn bước lên một con đường chưa bao giờ từng tưởng tượng đến.

Ba mươi sáu Phong Thần khói nổi lên, bên ngoài tám nghìn dặm trảm Long quay về!

Mời công tử trảm yêu!

Xem thêm
Đọc từ đầu