Thiên Cơ Lâu : Bắt đầu chế tạo Âm Hiểm Bảng ( Bản Dịch )

Thiên Cơ Lâu : Bắt đầu chế tạo Âm Hiểm Bảng ( Bản Dịch )

Tác giả: Hồng Hoang Long Đế
Dịch giả:
nganlanxinloiem
nganlanxinloiem
Lượt xem 136,211

Mua combo từ 200c giảm giá 10%,

Từ 500c giảm giá 15

Từ 1000c giảm giá 25%

Giữa chương 1060 và 1061 cũ bị thiếu 20 chương, dịch giả đã fix và chèn 20c đó vào, số chương cũ tịnh tiến lên, đạo hữu nào đã mua chương nào, nội dung nào đều sẽ không bị mất mà chỉ tịnh tiến thứ tự lên thôi ạ.

Chân thành xin lỗi quý độc giả!!!

Đây là một thế giới mà các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh... đồng thời tồn tại và là các quốc gia độc lập.

Lưu Tiêu xuyên việt về và nhận được một toà Thiên Cơ Lâu, chỉ cần chi tiền là có thể cung cấp đủ loại thông tin, kể cả thâm cung bí sử trong thiên hạ.

Với ưu thế biết trước được lịch sử và có Thiên Cơ Lâu trong tay, Lưu Tiêu từng bước xây dựng Âm Hiểm Bảng - bảng xếp hạng những kẻ âm hiểm nhất thiên hạ... và thu phục các mỹ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung về tay!!!

Tiểu Nhân Âm Hiểm Bảng đệ thập: Khang Mẫn!

Tiểu Nhân Âm Hiểm Bảng đệ cửu: Cha con Mộ Dung Phục

Tiểu Nhân Âm Hiểm Bảng đệ bát: Thành Côn!

Tiểu Nhân Âm Hiểm Bảng đệ lục: Chu Thiết Đảm!

Tiểu Nhân Âm Hiểm Bảng đệ tam: Long Khiếu Vân!

Tiểu Nhân Âm Hiểm Bảng đệ nhất: Đế Thích Thiên!...

Xem thêm
Đọc từ đầu