Thần Quỷ Trường Sinh: Từ Đồ Tể Bắt Đầu Thêm Điểm Tu Tiên

Thần Quỷ Trường Sinh: Từ Đồ Tể Bắt Đầu Thêm Điểm Tu Tiên

Tác giả: Phì Lặc
Dịch giả:
nguyenthanhluan1995
nguyenthanhluan1995
Lượt xem 2,682

Giảm 10% khi mua từ 100 chương

Giảm 20% khi mua từ 400 chương

Khi xuyên qua thế giới tu tiên quỷ dị hoành hành! Ngụy Hoằng thức tỉnh thần bí hệ thống, chỉ cần sát sinh liền có thể mạnh lên.

Ngươi cho rằng hắn sẽ giết người khắp nơi để mạnh lên? Không không không, giết người có nhiều nguy hiểm! Mổ heo không thơm hơn sao?

Ngụy Hoằng quả quyết lựa chọn gia nhập hàng thịt, từ một tên đồ tể học đồ bắt đầu cẩu lấy mạnh lên!

Thiên tư thấp? Không quan trọng, ta sẽ thêm điểm!

Tuyệt thế thiên kiêu? Có thể cản ta một quyền hay không?

Tiên môn thánh địa? Gà đất chó sành mà thôi!

Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn điệu thấp mổ heo!

Thế nhưng khi quay đầu lại, hắn đã cử thế vô địch!

« cẩu đạo trường sinh + tu tiên + sát phạt quả đoán cơ bắp lưu »

« sách mới mở ra cầu cất giữ vỗ béo, đã có tinh phẩm sách cũ ---- Thần quỷ thế giới: Ta dựa vào treo máy cẩu trường sinh! »

Xem thêm
Đọc từ đầu