Thần Cấp Đại Điếm Trưởng

Thần Cấp Đại Điếm Trưởng

Tác giả: Ly Thiên Võng Lượng
Dịch giả:
vankhinhvota
vankhinhvota
Lượt xem 35,467

Tại Thiên Lan đại lục, có một cửa hàng thần kỳ tên là Khởi Nguyên thương thành.

Cocacola trong tiệm có thể khiến người ta lập tức đầy máu;

Que cay trong tiệm có thể khiến người ta vượt cấp chiến đấu;

Trò chơi trong tiệm có thể khiến người ta tăng cao tu vi;

Tiểu thuyết trong tiệm có thể khiến người ta lĩnh hội công pháp...

Trong tiệm có vô số hàng hoá, bao gồm nghỉ dưỡng, giải trí, ăn uống, tu luyện...

A, đúng rồi, nhớ kỹ một việc, tuyệt đối không nên gây sự trong tiệm, bởi vì ông chủ tiệm rất mạnh rất mạnh...

Xem thêm
Đọc từ đầu