Ta Sửa Đổi Vô Hạn, Độc Đoán Vạn Cổ (Dịch - FULL)

Ta Sửa Đổi Vô Hạn, Độc Đoán Vạn Cổ (Dịch - FULL)

Tác giả: Khán Bản Thư Đích Nhân Đô Suất
Dịch giả:
kalozbaby
kalozbaby
Lượt xem 10,732

Giảm 10% khi mua từ 100 chương.

Giảm 20% khi mua từ 500 chương

Giảm 30% khi mua từ 1000 chương


Cố Dương xuyên qua thế giới huyền huyễn, được hệ thống sửa chữa ngày tháng sinh trưởng.

Từ nay về sau, Cố Dương đi lên con đường tiến hành sửa đổi không hạn chế.

【 Ngươi sửa tu vi đến ngàn tỷ năm sau, đột phá cực hạn Tiên Đế, đạt tới cảnh giới Đạo Tổ Vĩnh Hằng! 】

【 Ngài sửa công pháp đến ngàn tỷ năm sau, thành công lĩnh ngộ Vô Thượng Kiếm Kinh, có thể nghịch trảm thời không, vận mệnh. 】

【 Ngài đã sửa đổi huyết mạch thú sủng Bạch Hồ đến ngàn tỷ năm trước, thành công thức tỉnh huyết mạch Viễn Cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ!】

...

Xem thêm
Đọc từ đầu