Ta Là Võ Học Gia (Full)

Ta Là Võ Học Gia (Full)

Tác giả: Thiết Ngưu Tiên
Dịch giả:
tieudaomieucac
tieudaomieucac
Lượt xem 51,116

Nhóm dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Free 100 ch đầu!

Ở thời kỳ võ thuật xuống dốc, không chỉ có người học võ không tìm được việc làm, mà ngay cả nghề nghiệp Võ Học Gia trong trò chơi cũng là một nghề nghiệp vô dụng!

Nhưng thời điểm một người học võ chân chính chọn phải nghề nghiệp vô dụng này, thì lại mang vinh quang chiếu rọi toàn bộ đại lục!

P/s: Tính cách và hiểu biết của main về game thay đổi dần dần sau khi gia nhập Toàn Chân Giáo của Vô Kỵ. Main cực bá, dàn nhân vật phụ cực bựa... Truyện bao hài!!!!!

Phần 2: Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

https://tienvuc.com/ban-tang-cha-ngan-ai-bao-gio

Mua combo giảm giá:

1.           Mua từ 200 chương          giảm 10%   

2.           Mua từ 400 chương          giảm 15%   

3.           Mua từ 600 chương          giảm 20%

4.           Mua từ 800 chương          giảm 25%   

5.           Mua từ 1000 chương        giảm 30%   

6.           Mua từ 1200 chương        giảm 35%   

7.           Mua từ 1400 chương        giảm 40%   

8.           Mua từ 1600 chương        giảm 45%   

9.           Mua từ 1800 chương        giảm 50%   

Xem thêm
Đọc từ đầu