Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào

Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào

Tác giả: Cực Mục Thiên Cẩu
Dịch giả:
aqua01
aqua01
Lượt xem 94,175
  • Giảm giá 10% khi mua tối thiểu 200 chương

  • Giảm giá 20% khi mua tối thiểu 500 chương

《 Thiên Thế 》 phát triển mười năm, tiền tệ trong trò chơi trở thành loại tiền tệ duy nhất lưu thông trên toàn thế giới.


Thời Gian Luân Hồi, trở về mười năm trước, khoảng cách 《 Thiên Thế 》 mở ra chỉ còn một tuần.
Lúc này, sống lại Sở U nên làm gì lựa chọn. . .

Xem thêm
Đọc từ đầu