Nữ Hiệp Chậm Đã (Dịch)

Nữ Hiệp Chậm Đã (Dịch)

Tác giả: Quan Quan Công Tử
Dịch giả:
honde
honde
Lượt xem 6,999

Nữ hiệp chậm đã, ngươi có biết ta là ai không?"

"Ta biết, là sủng thần bên cạnh Nữ Đế, là nhân tình của phản tặc, là thiếu chủ của danh môn giang hồ. Một chân đạp ba thuyền, kẻ ta muốn chém chính là ngươi!"

Nhân vật chính vô sỉ, không não tàn.

Xem thêm
Đọc từ đầu