Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Bản Dịch)

Chương 15. Vừa vào Trấn Ma ti, sinh tử không do mình (1)

Thông báo

Truyện Tiên Vực đã đổi địa chỉ thành https://tienvuc.vn. Hãy truy cập bằng địa chỉ mới để có kết nối ổn định hơn nhé!

Đối với điểm này.

Thẩm Trường Thanh thông qua Tàng thư các đã biết được.

Yêu ma tàn khu không phải vật còn sống, nhưng yêu ma trước mắt, hiển nhiên là vật còn sống chân chính.

Nghĩ thông suốt những khâu trong đó.

Thẩm Trường Thanh xem như xác định một việc.

"Giá trị giết chóc chỉ có thể được ở trên người yêu ma đã chết đi, không có cách nào được ở trên người yêu ma còn sống——, không, không đúng!"

"Nếu giá trị giết chóc không thể được ở trên người yêu ma còn sống, tương ứng như vậy, khẳng định cũng không thể được ở trên người quỷ quái còn sống, đây là nguyên nhân vì sao mình không thể được giá trị giết chóc ở trên người quỷ quái."

"Nói cách khác, nếu có quỷ quái đã chết đi, mình có lẽ có thể được giá trị giết chóc từ trên người đối phương!"

Chải vuốt mạch lạc trong đó, Thẩm Trường Thanh đối với bảng điều khiển của mình, đã có hiểu biết rất lớn.

Ít nhất làm thế nào để được giá trị giết chóc, đã có một cái suy đoán xem như đầy đủ.

Còn lại.

Chính là dựa vào thực tiễn đi nghiệm chứng.

Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, mình hiện tại là không có cách nào đi nghiệm chứng.

Bởi vì yêu ma quỷ quái trong Trấn Ma ngục, mình đều không có quyền lợi giết chết, hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng không có năng lực giết chết những thứ giam giữ trong Trấn Ma ngục.

"Việc này chỉ có thể chờ đợi về sau!"

Thẩm Trường Thanh thở sâu, nhưng hắn cũng không có từ bỏ ý định, lại đi dạo một vòng ở nhà giam khác của tầng thứ tư.

Đáng tiếc là.

Giam giữ ở tầng thứ tư, đều là yêu ma còn sống.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Sau khi rời Trấn Ma ngục trở về, Thẩm Trường Thanh không có trở lại chỗ của mình, mà là đi vòng tới Tàng thư các.

Khoảng cách thời gian nhiệm vụ.

Cách thời gian vào Tàng thư các, là hoàn toàn nhất trí.

Mỗi lần rời khỏi Trấn Ma ngục.

Thẩm Trường Thanh là đến Tàng thư các trước.

Thời gian hai tháng.

Hắn chẳng những học thuộc lòng Thuần dương công ở Tàng thư các, còn tiêu phí rất nhiều công phu, nghiên cứu rõ ràng những chuyện có liên quan đến yêu ma quỷ quái.

Thân là Trừ Ma sứ.

Nếu không có một chút nhận thức đối với yêu ma quỷ quái, ngày sau chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối chỉ còn đường chết.

——

Hai canh giờ, giây lát là qua.

Thẩm Trường Thanh sau khi rời khỏi Tàng thư các, liền về chỗ mình ở.

Ngẩn ngơ.

Chính là năm ngày.

Ngoài những lúc phải ra ngoài ăn uống, hắn đều ru rú ở trong nhà, một lòng chuyên tâm nghiên cứu võ học mà mình được từ trong Tàng thư các.

Rất nhanh, Lưu Xương lại lần nữa tới cửa.

Nhiệm vụ không có biến hóa gì, vẫn là lấy tuần tra Trấn Ma ngục làm chủ.

Thẩm Trường Thanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ về, thuận đường đi Tàng thư các một chuyến, xem một lần võ học mà mình cần học thuộc lòng, sau đó dẹp đường về phủ.

Thời gian rất nhanh trôi qua.

Nháy mắt.

Thẩm Trường Thanh tiến vào Trấn Ma ti, cũng đã mười tháng.

Thời gian mười tháng.

Ở trong toàn bộ kiến tập Trừ Ma sứ, hắn xem như người cũ chân chính.

Đến tình trạng này.

Kiến tập Trừ Ma sứ đại đa số đều phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tấn thăng Trừ Ma sứ chân chính, hoặc là tử vong ở trong nhiệm vụ, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.

Trong Trấn Ma ti, Trừ ma viện chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bộ phận.

Đối với ba Trừ ma viện khác, Thẩm Trường Thanh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng chỉ Trừ ma viện nơi mình ở, hắn đã phát hiện rất nhiều quen biết, đều đã biến mất không thấy.

Tuy hắn không có nói chuyện gì với những người đó.

Nhưng sau khi thực lực tăng lên, phàm là đã thấy qua một lần, Thẩm Trường Thanh đều sẽ có một chút ấn tượng.

Về phần những người biến mất này.

Cũng chỉ có một khả năng, đó là đã chết.

Đối với cái này.

Thẩm Trường Thanh trong lòng bình tĩnh, không có cảm xúc quá lớn.

Người khác chết, đối với hắn mà nói là không quan trọng, chân chính đáng chú ý, chính là biến hóa của bản thân.

Đáng nhắc tới là.

Không tính một tháng lãng phí của kiếp trước, trong mấy tháng còn lại, tạo nghệ của Thẩm Trường Thanh ở trên võ học cũng đã không phải là ít.

Thời điểm lại xem bảng điều khiển, đã có khác rất lớn với lúc mới bắt đầu.

Tính danh: Thẩm Trường Thanh

Thế lực: Đại Tần Trấn Ma ti

Thân phận: Kiến tập Trừ Ma sứ

Võ học: Thập tam thái bảo hoành luyện công (tầng mười lăm, không thể tăng lên), Thuần dương công (tầng thứ sáu, không thể tăng lên), Thất sát đao pháp (tầng thứ hai), Thiết Sa chưởng (tầng thứ nhất)

Giết chóc: 0

——

Chín tầng Thuần dương công, Thẩm Trường Thanh tiêu phí thời gian tám chín tháng, thành công lên tới tầng thứ sáu.

Thu hoạch như thế.

Hắn không có dựa vào giá trị giết chóc, mà là bằng vào bản thân khổ tu.

Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ tới, ở thời điểm tu luyện Thuần dương công, có được tiến cảnh rất nhanh như vậy.

Tuy hắn không cảm thấy thiên phú của mình là quá kém, nhưng cũng không quá tin tưởng, có thể tiến bước mạnh mẽ đến như thế.

Thời gian tám chín tháng.

Đã đẩy Thuần dương công từ con số 0, trực tiếp tới tầng thứ sáu.

Tiến cảnh như vậy, đã không phải là thiên tài có thể hình dung.

Ở Thẩm Trường Thanh nghĩ.

Thuần dương công đột phá, rất có khả năng là vì Thập tam thái bảo hoành luyện công.

Bởi vì Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng mười lăm, mỗi ngày đều sẽ sinh ra chân khí ở đan điền, sau đó chân khí bị Thuần dương công chuyển hóa, cuối cùng biến thành Thuần Dương chân khí cao hơn một cấp.

Bởi vậy.

Thuần dương công chẳng khác nào là có một sự bổ sung mạnh mẽ, có thể liên tục tăng lên số lượng Thuần Dương chân khí.

Cho nên.

Hắn mới có thể ngắn ngủn ở trong mấy tháng, đã đẩy Thuần dương công tới hoàn cảnh tầng thứ sáu.

Thông Mạch cảnh chính là lấy chân khí làm tiêu chuẩn, phàm là võ giả có được chân khí, đều xem như cao thủ Thông Mạch cảnh.

Nhưng đều là Thông Mạch cảnh.

Chân khí cũng có phân mạnh yếu chi pần.

Thuần dương công tầng thứ sáu, dựa theo Thẩm Trường Thanh tính toán, thực lực của hắn hẳn có thể so với một ít Trừ Ma sứ chính thức mạnh mẽ.

Đương nhiên.

Chưa có giao thủ chân chính, hắn cũng không dám khẳng định trăm phần trăm.

Nhưng treo lên đánh toàn bộ kiến tập Trừ Ma sứ, đó là vấn đề không quá lớn.

Ngoại trừ Thuần dương công ra.

Thẩm Trường Thanh cũng nhân cơ hội luyện tập thêm một môn đao pháp, cùng với một môn chưởng pháp.

Dù sao có chân khí trong người, cũng phải có thủ đoạn công kích đối ứng mới được, bằng không một thân thực lực cũng không thể phát huy ra được bao nhiêu.

Thất sát đao pháp!

Xem như một môn đao pháp có vẻ mạnh ở trong tầng thứ nhất Tàng thư các.

Chú ý lấy giết ngăn giết, đối với Trừ Ma sứ mà nói, là có vẻ thích hợp.