Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Bản Dịch)

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Bản Dịch)

Tác giả: Bạch Câu Dịch Thệ
Dịch giả:
huntercd
huntercd
Lượt xem 55,036

Khuyến mãi:

500 chương giảm 5%.

1.000 chương giảm 10%.

1.500 chương giảm 15%.

2.000 chương giảm 20%

Sống lại một kiếp, Thẩm Trường Thanh trở thành một thành viên của Trấn Ma ty Đại Tần, đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quái dị hung hăng ngang ngược ——

Chém giết U cấp quỷ quái, Thuần Dương công viên mãn!

Chém giết Oán cấp quỷ quái, Thiên Võ cương khí viên mãn!

Chém giết yêu tà cường đại, đánh vỡ cực hạn bản thân!

Chém giết ——

Nhiều năm sau, Thẩm Trường Thanh hóa thân Trấn thủ sứ của Nhân tộc, các loại yêu ma quỷ quái đều phải cúi đầu!

"Một ngày còn ta, Nhân tộc bất diệt!"

Liên hệ nhóm dịch: https://www.facebook.com/NhomdichNTm

Xem thêm
Đọc từ đầu