Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)

Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Dịch giả:
aqua01
aqua01
Lượt xem 116,669
  • Giảm giá 10% khi mua tối thiểu 300 chương

  • Giảm giá 20% khi mua tối thiểu 600 chương

  • Giảm giá 25% khi mua tối thiểu 1000 chương

Chưởng quản Thiên Độc Châu, kế thừa Tà Thần huyết. Nhất đại tà thần quân lâm thiên hạ!

Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh…

Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, Bá Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí…

Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, Bá Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú…

Một siêu phẩm khác cùng tác giả với siêu phẩm Thiên Thần.

Xem thêm
Đọc từ đầu