Max Cấp Ngộ Tính: Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm (Bản Dịch)

Max Cấp Ngộ Tính: Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm (Bản Dịch)

Tác giả: Nữ Hài Xuyên Đoản Quần
Dịch giả:
honde
honde
Lượt xem 12,419

   "Lý Thanh Sơn, thân là đại đệ tử Vũ Hóa môn, hoàng tử Đại Yến vương triều, lại bị mê muội, thả đi Ma Môn thiên phi, ngươi có biết tội của ngươi không?"

    "Ta nguyện buông bỏ thân phận đại đệ tử, cầm tù trongTư Quá Nhai, lau chùi rừng bia."

    "Đúng, nhưng cần phế bỏ tu vi, đánh nát căn cốt, cả đời không được ra ngoài!"

    Từ nay Lý Thanh Sơn ẩn cư Tư Quá Nhai, lau chùi rừng bia, lại kích hoạt max cấp ngộ tính.

    [ ngươi chăm chú quan sát, kích thích max cấp ngộ tính, tỉnh ngộ Đại Hà Kiếm Khí ]

    [ ngươi chăm chú quan sát, kích thích max cấp ngộ tính, lĩnh ngộ Tam Trọng Kiếm Kích ]

    [ ngươi chăm chú quan sát, kích thích max cấp ngộ tính, lĩnh ngộ Phiên Thiên Ấn ]

Xem thêm
Đọc từ đầu