Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ (Dịch)

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ (Dịch)

Tác giả: Phong Vũ Thần Thoại
Dịch giả:
snail
snail
Lượt xem 28,985

Kim sắc quang vũ buông xuống, cả Địa Cầu đều bị cải biến, Zombies hoành hành, thú biến dị ẩn hiện, vô số giống loài khủng bố xuất hiện.

Vương Song đã thức tỉnh dị năng của mình, ở thế giới hỗn loạn này hoành không xuất thế, thôn phệ thiên phú, thôn phệ chư thiên, bước lên con đường vĩnh hằng!

Xem thêm
Đọc từ đầu