Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)

Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)

Tác giả: Cơ Giới Chi Chủ
Dịch giả:
nguyensepi
nguyensepi
Lượt xem 33,158

Giảm giá:

  • 100 chương 10%

  • 200 chương 15%

  • 300 chương 20%

  • 400 chương 25%

Nhóm dịch: VN98

** Giới thiệu:

Người người có thể thành tiên, người người có thể thành thần!

Đây là một thời đại Lãnh Chúa toàn dân, cũng có tiên thần đồng hành, thần thoại không chỉ là cố sự!

Ngô Trì xuyên qua thế giới song song, một chân bước vào đại thế chư thiên tranh đấu, vạn tộc sục sôi!

Nắm giữ chí bảo thần bí trong tay, hắn có thể biến dị tất cả lãnh địa kiến trúc!

“Màu Trắng” Lãnh Chúa Chi Tâm → “Màu Vàng” Lãnh Chúa Chi Tâm! Đặc tính truyền thuyết, trèo lên thiên môn!

【 Cày ruộng 】→【 Linh điền 】: Sản lượng x1000%! Tốc độ sinh trưởng x1000%!

【 Giếng nước 】→【 Giếng Mặt Trăng 】: Trong nháy mắt hồi máu! Trong nháy mắt hồi năng lượng!

【 Tiễn tháp 】→【 Tháp Nguyên tố 】: Ma pháp tề minh, hủy thiên diệt địa!

【 Binh doanh 】→【 Học viện tu tiên 】: Ba ngàn Kiếm Tiên, thì sợ gì một trận chiến!

......

Ngô Trì: “Tài phú, quyền hạn, sức mạnh, mỹ nhân...... Ta, muốn tất cả!”

** Các bộ truyện dịch khác của team:

- Ta xây gia viên trên lưng Huyền Vũ (Dịch).

- Khi bác sĩ mở Hack (Dịch).

- Lãnh chúa toàn dân: Binh chủng của ta Biến Dị (Dịch).

- Lãnh chúa toàn dân: Bắt đầu xây dựng Tiên Vực bất hủ (Dịch).

Xem thêm
Đọc từ đầu