Độc Tu (Dịch)

Độc Tu (Dịch)

Tác giả: Thủy Đạo Bất Cô
Dịch giả:
candlecandy
candlecandy
Lượt xem 2,069

Gia tộc tu tiên Lý thị tại Tiên Đào loan vốn phụ thuộc vào Bích Hải môn, nhưng một vị tộc nhân của bọn họ đã gây nên tai họa tày trời, khiến cả gia tộc không thể không dời đến Hắc sơn trên đất liền, gia nhập vào Hắc sơn Ngũ Độc môn.

Từ đó, đám đệ tử mới sinh ra của gia tộc đều lấy ngũ độc làm đồng tham, tu luyện Hắc sơn Ngũ Độc công.

Tu luyện giả Ngũ Độc công cần dùng đồng tham của bản thân cắn nuốt vạn độc, để tăng lên tu vi, mà ngũ độc đồng tham cũng ở bên trong vạn độc.

Xem thêm
Đọc từ đầu