Chạy mau! Ma đầu kia đến (Bản dịch)

Chạy mau! Ma đầu kia đến (Bản dịch)

Tác giả: Hiêu Trương Bá Khí Đích Văn Tử - Cửu Hanh
Dịch giả:
axmxa
axmxa
Lượt xem 1,259

Acc Clone của đại thần Cửu Hanh (Tôn Thượng)

Từ Lạc là một tu sĩ Ma đạo, hắn có một khối thạch bia, có thể vượt qua hai giới.

Con đường Ma đạo, dù là tăng tu vi hay tế luyện pháp khí đều cần lượng lớn âm hồn làm nguyên liệu.

Vừa khéo, hắn có một thế giới tận thế âm hồn bay đầy trời có thể so với Địa Phủ.

Thế là, Từ Lạc đặt chân vào thế giới tận thế, được tài nguyên vô tận hỗ trợ, một đường vọt thẳng trong thế giới tu chân.

Khi các ma đầu khác vì tế luyện thành công một cây Bách Hồn Phiên mà đắc ý dạt dào, Từ Lạc đã cầm Vạn Hồn Phiên quậy long trời lở đất ở thế giới tận thế.

**Chú ý: Main tu Ma đạo, vì vậy trước khi nhảy hố, các đạo hữu nên tập cười trước cho đỡ bỡ ngỡ...kiệt kiệt kiệt khặc khặc.

Xem thêm
Đọc từ đầu