Bạch Thủ Yêu Sư

Bạch Thủ Yêu Sư

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Dịch giả:
snail
snail
Lượt xem 21,465

Khuyến mãi giảm 10% khi mua từ 300 chương

Kẻ cùng hung cực ác, mẫn diệt nhân tính, gọi là "Nhân tiêu" !

Kẻ lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu sâu nhân tình, gọi là "Nhân tinh!"

Kẻ hung thần ác sát, giết người như ngóe, gọi là "Nhân đồ!"

Như vậy, kẻ làm việc ba vân quỷ quyệt, đa trí như yêu thì gọi là. . .

Xem thêm
Đọc từ đầu