Thần Y Thích Giết Chóc (Dịch FULL)

Thần Y Thích Giết Chóc (Dịch FULL)

Tác giả: Tiểu Manh Tịnh
Dịch giả:
nvm1997
nvm1997
Lượt xem 16,030

Ba năm trước, gia tộc bị diệt.

Ba năm sau, Vương giả trở về, giết hết kẻ phụ ta!

Võ đạo vô địch, y đạo vô song.

Cười nhìn các ngươi, ai dám tranh phong?

Main max bá max ác max mưu kế,.... Điều quan trọng hơn hết là MAX CẤP!!!!!!

Xem thêm
Đọc từ đầu