Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (Bản Dịch)

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (Bản Dịch)

Tác giả: Phong Thanh Dương
Dịch giả:
libraoctober
libraoctober
Lượt xem 9,997

Miễn phí 50 chương đầu.

Giảm giá 10% sau khi mua 200 chương, giảm 15% sau khi mua 500 chương.

Cảm ơn đã ủng hộ truyện này, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. ^^

.....

Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều cười tỉnh, thú nuôi nhà hắn đều là Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ.

Gà của hắn là Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng lấy mặt trời làm thức ăn.

Mèo đen của hắn là Lôi Ma Hỗn Độn Thái Sơ dùng sấm sét luyện hóa vạn giới.

Ngay cả con gián nhà hắn cũng là Thú Vĩnh Sinh Vạn Giới sở hữu ngàn vạn phân thân bất tử.

Từ đây hắn điều khiển mười con Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ, hóa thân Thần Linh Hỗn Độn đệ nhất vạn cổ, chu du chư thiên vạn giới, san bằng thần vực vô tận, sinh linh vạn vật, chư thiên thần ma đều bò lăn sợ run rẩy..

.......

Editor: Libraoctober

Xem thêm
Đọc từ đầu