Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp

Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp

Tác giả: Nỗ Lực Cật Ngư
Dịch giả:
r4itokir4
r4itokir4
Lượt xem 6,148

"Đang đơn giản hóa Cực Sơn hô hấp pháp. Đơn giản hóa thành công ... Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!"
Trần Phỉ hít sâu một hơi.
"Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1."
“……”

Xem thêm
Đọc từ đầu