Quật Khởi Thời Đại Mới (Dịch)

Quật Khởi Thời Đại Mới (Dịch)

Tác giả: Cực Địa Phong Nhận
Dịch giả:
ram0356
ram0356
Lượt xem 31,253

Mua 500 chương giảm giá 10%

Mua 1000 chương giảm giá 15%

Linh khí thức tỉnh, trật tự giống loài tan vỡ, con người có còn đứng trên đỉnh vạn vật hay không, đây là một khảo nghiệm khó nói.
Cảnh giới:
- Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
- Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần...

Xem thêm
Đọc từ đầu