Quật Khởi Thời Đại Mới (Dịch)

Quật Khởi Thời Đại Mới (Dịch)

Tác giả: Cực Địa Phong Nhận
Dịch giả:
ram0356
ram0356
Lượt xem 10,299

Linh khí thức tỉnh, trật tự giống loài tan vỡ, con người có còn đứng trên đỉnh vạn vật hay không, đây là một khảo nghiệm khó nói.
Cảnh giới:
- Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
- Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần...

Xem thêm
Đọc từ đầu