Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Dịch)

Chương 749. Thiền Thiền, y phục của ngươi và vớ giày đâu? (2)

Thông báo

Truyện Tiên Vực đã đổi địa chỉ thành https://tienvuc.vn. Hãy truy cập bằng địa chỉ mới để có kết nối ổn định hơn nhé!