Hắc Ám Vương Giả

Hắc Ám Vương Giả

Tác giả: Cổ Hi
Dịch giả:
aqua01
aqua01
Lượt xem 16,429

Tai nạn bộc phát, tận thế đến.

Ngủ say trong kho đông lạnh ba trăm năm, đến lúc thức tỉnh, thế giới đã đi vào thời đại "đại tai biến"!

Người sống sót trốn trong bức tường, một trật tự mới được thành lập.

Viết luật pháp của mình, đánh vỡ hết thảy lồng giam!

Ta hát vang trong cô độc, ta gào thét trong giết chóc, ở nơi lạnh nhạt này chỉ riêng ta nhiệt huyết!

Lấy trí tuệ của một người hiện đại, buông lời thề đạp lên đỉnh phong thế giới này, lên cao trông về nơi xa!

Mặc dù chỉ có một người, ta cũng phải khiến thế giới này...run rẩy!

Xem thêm
Đọc từ đầu