Điệu Thấp Ở Tu Tiên Giới

Điệu Thấp Ở Tu Tiên Giới

Tác giả: Siêu Hỉ Hoan Cật Thiêu Khảo
Dịch giả:
daiduong28
daiduong28
Lượt xem 816

Xuyên qua thế giới tu tiên thành một người tu tiên điệu thấp, ngày ngày làm ruộng, buôn bán, thăng cấp…

Tính cách hắn điệu thấp, không gây chuyện, không sợ phiền phức, không thích chém giết, nhưng …

“Ah! Ta đã điệu thấp như vậy rồi, sao cứ làm phiền ta vậy…!

Ngô Đào gào lên…

Xem thêm
Đọc từ đầu