Thông báo

Truyện Tiên Vực đã đổi địa chỉ thành https://tienvuc.vn. Hãy truy cập bằng địa chỉ mới để có kết nối ổn định hơn nhé!

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm Nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

Cảm nghĩ và giới thiệu

(Cảm ơn các vị sư huynh đã kiên nhẫn theo dõi truyện của muội, cuối cùng cũng đến lúc hoàn truyện, hẹn gặp lại mọi người trong các dự án tiếp theo.)

Sư huynh nào thích đọc truyện về thập niên làm ruộng có thể ghé qua nhà muội đọc các bộ điền văn làm ruộng thập niên đã hoàn để đổi gió nhaaaaaaaaaaaa

+ Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng: Đã hoàn

1: Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố – Đã hoàn

2: Thập Niên 70: Người Ngoài Hành Tinh Làm Giàu – Đã hoàn

3: Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu – Đã hoàn.

4: Thập Niên 80: Đại Vương Hải Sản (Dịch) – Đã hoàn.

5: Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ – Đã hoàn.

6: Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ - Đã hoàn

7: Thập Niên 70: Nhật Ký Chồng Đểu Vợ Lười – Đã hoàn

8: Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao Pk Mẹ Kế Đã hoàn

9: Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con: Đã hoàn

10: Thập Niên 70: Cô Em Chồng Cực Phẩm Đã hoàn

11: Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá – Đã hoàn

12: Nhà Trẻ Số Một Vũ Trụ - Nhà Trẻ Đệ Nhất Vũ Trụ - Đã Hoàn

13: Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo – Đã Hoàn

14: Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá - Đã Hoàn

15: Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm – Đã Hoàn

16: Thập Niên 70: Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa – Đã Hoàn

17: Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Chương trước