Cẩu Thả Thành Thánh Nhân, Tiên Quan Triệu Ta Chăm Ngựa

Cẩu Thả Thành Thánh Nhân, Tiên Quan Triệu Ta Chăm Ngựa

Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu
Dịch giả:
luizy97
luizy97
Lượt xem 64

Giới Thiệu:

Là một gia đinh, ngày còn nhỏ Cố An vô tình làm vỡ một bình linh hoa, lúc đang lo lắng sợ hãi thì phát hiện mình đã đoạt được mười hai năm tuổi thọ!

Một con đường trường sinh cứ thế mở ra trước mắt Cố An!

Để tu tiên an ổn, Cố An chọn trở thành đệ tử tạp dịch của Thái Huyền môn, hàng ngày trồng thảo dược, đoạt lấy tuổi thọ của thảo dược để tu luyện.

Thông qua sự biến đổi của tuổi thọ, công pháp cơ bản của hắn không ngừng biến đổi, từ pháp môn cơ bản suy diễn thành thần thông thông thiên!

Kỷ nguyên thay đổi, vật chuyển sao dời, nhân gian thế sự xoay vần.

Trên thế gian dần có truyền thuyết về tiên nhân.

Cố An được gọi là tiên nhân, tiêu hao một nửa tuổi thọ, giúp tu vi vượt qua cực hạn tiên đạo, chứng được cảnh giới thánh nhân, đứng trên cả thiên đạo.

Tuy nhiên, một ngày nọ, một lão giả áo trắng tiên phong đạo cốt đến thăm Cố An.

"Bần đạo là Huyền Thanh Tinh Quân trên trời, Hạo Thiên Đế nghe nói đạo hữu ở nhân gian làm nhiều việc thiện, nhiều lần cứu giúp chúng sinh, công đức vô lượng, đặc biệt phái bần đạo hạ giới đến triệu đạo hữu lên hàng tiên ban, nhậm chức tiên, Thần Câu Thiên Quan."

"Xin hỏi Thần Câu Thiên Quan là chức vụ gì?"

"Thiên đình có thần câu, có thể vượt qua trời đất, ẩn vào âm dương, Thần Câu Thiên Quan chính là người phụ trách chăm sóc, cho ăn những thần câu này."

Hả? Nuôi ngựa?

---

Tiên Hiệp - Huyền Huyễn - Hệ Thống - Cẩu Đạo - Tác Đại Thần

Xem thêm
Đọc từ đầu