Bá Võ (Dịch)

Bá Võ (Dịch)

Tác giả: Khai Hoang
Dịch giả:
v0lka
v0lka
Lượt xem 15,731

------------------------

Sở Hi Thanh xuyên qua Đại Ninh, khải tử hoàn sinh bên trong lăng mộ Bá Vũ Vương.

Sau khi hắn chạy ra khỏi lăng mộ, không chỉ muốn đối mặt với sự truy sát của triều đình và các thế lực khắp nơi, mà còn muốn trợ giúp thê tử hắn, Bá Vũ Vương Tần Mộc Ca đòi lại những gì thuộc về nàng.

May mắn chính là hắn thức tỉnh một hệ thống, càng nổi danh càng mạnh mẽ, càng cõng nồi càng vô địch.

-----------------------

Chuyện mới của đại thần Khai Hoang.

hệ thống:

(huyết mạch võ đạo ) (thuật sư)
cửu phẩm - bát phẩm – thất phẩm- … - nhất phẩm ( mỗi phẩm phân hạ thượng)
Siêu Phẩm (Tạo Hóa giả) (500 năm lần thiên kiếp)
Vĩnh Hằng (cướp thiên địa 1 điều Thiên quy đạo luật)
+ cổ đại cự thần (Cổ thần)
+ Thiên giới chi thần


Thi binh - Thi úy - Thi tướng - thi soái - Thi vương - Thi đế
tinh anh - thiên tài - thiên kiêu (huyết mạch, tố chất siêu cùng cấp) - siêu thiên kiêu (có thể đánh vượt cấp) - Thiên trụ (ngũ phẩm sau vẫn là thiên tài tiến bộ không ngừng) - siêu Thiên trụ (ngũ phẩm sau vẫn đánh vượt cấp)
võ ý - Thiên đạo chi vận - Thiên điều đạo quy - thiên nhân đồng luật - thiên nhân hợp nhất -
cùng đạo hợp chân - ...
... - cực chiêu - gần thần chi chiêu - tru thần chi chiêu
huyết mạch:… – Đỉnh cấp 18 cấp - thần giai 24 cấp. . .

Xem thêm
Đọc từ đầu